Wito wa Viongozi wa Kikristo: Mifano ya Kanisa, Injili na Huduma kutoka katika 1 Wakorintho