Christus als fundament: 6 bijbelstudies, persoonlijk of als groep te gebruiken