Hristiyanlığın Temelleri: Tarihsel Gerçeklere Dayanan Mesih Inanci Tablosu